Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” Lần thứ III - năm 2019

Thứ sáu - 05/04/2019 07:40 - Đã xem: 246
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
                         ***
 
                         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
                           Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2019

                       

THỂ LỆ
Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin
và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường”
Lần thứ III - năm 2019
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 147- KH/TWĐTN-TNTH
 ngày 06 tháng 3 năm 2019)
------------
 
I. NỘI DUNG THI
- Kiến thức về Triết học, Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu biết về sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng, các danh nhân, phong trào công nhân trong và ngoài nước, phong trào yêu nước, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kết quả 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Hội Sinh viên Việt Nam.
- Lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam.
- Thông tin kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.
II.  HÌNH THỨC THI
2.1. Bảng cá nhân
2.1.1. Vòng thi tuần
- Các thí sinh đăng ký dự thi và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ www.anhsangsoiduong.vn.
- Hệ thống được mở bắt đầu từ 09h00 ngày thứ hai, kết thúc vào lúc 24h00 ngày chủ nhật trong tuần.
- Tổng cộng có 05 tuần thi, từ 25/3/2019 đến 28/4/2019.
- Bài thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm về các nội dung của Hội thi, mỗi câu trả lời đúng được 05 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra được phương án trả lời được 0 điểm. Thí sinh được đặt ngôi sao hy vọng tối đa 3 lần trước khi bắt đầu vào mỗi câu hỏi bất kỳ, cho tới khi sử dụng hết quyền. Trả lời đúng câu hỏi có ngôi sao hy vọng được 15 điểm; trả lời sai câu hỏi có ngôi sao hy vọng lần thứ nhất bị trừ 5 điểm, lần thứ hai bị trừ 10 điểm, lần thứ ba bị trừ 15 điểm. Mỗi thí sinh có 600 giây (10 phút) để hoàn thành bài thi. Mỗi tài khoản được dự thi không quá 5 lần/tuần. Kết quả cao nhất trong 5 lần thi là căn cứ để trao giải thưởng.
Điểm số tối đa thí sinh có thể đạt được là 280 điểm. Nếu thí sinh bị trừ điểm về điểm số bằng 0, phần thi sẽ dừng lại. Người chơi có thể dừng cuộc thi bất kỳ lúc nào. Điểm số và thời gian ở thời điểm dừng cuộc chơi là kết quả xếp hạng cuối cùng. Kết quả của thí sinh dự thi được xếp hạng theo bảng thi đã đăng ký.
2.1.2. Vòng chung kết trực tuyến
- Sau 05 tuần thi, ở mỗi bảng A, B, sẽ có 15 thí sinh có số điểm cao nhất, thời gian thi ngắn nhất mỗi tuần (mỗi tuần chọn 03 thí sinh, không trùng lặp với thí sinh đã được chọn từ các tuần trước) và 15 thí sinh có điểm số tổng cộng cao nhất và thời gian thi ngắn nhất (tổng điểm số và thời gian của 5 tuần thi) được tham dự vòng chung kết trực tuyến.
- Thời gian thi đồng loạt, tập trung: 09h00 ngày 05 tháng 5 năm 2019 (Chủ nhật).
- Địa điểm thi: Ban Tổ chức sẽ thông báo dựa trên tình hình thực tế.
- Hình thức thi: gồm 3 phần thi.
+ Phần 1 - trắc nghiệm: Tương tự vòng thi tuần. Điểm số tối đa phần này là 280 điểm.
+ Phần 2 - tự luận: Thí sinh trả lời 01 câu hỏi tự luận trong thời gian tối đa là 60 phút trên phần mềm Microsoft Word và gửi vào phần thi tại website. Điểm số tối đa phần thi này là 100 điểm.
+ Phần 3 - video clip: Thí sinh tự thực hiện đoạn quay video clip trả lời câu hỏi do Ban Tổ chức cung cấp và gửi vào phần thi tại website. Câu hỏi sẽ được gửi tới email cá nhân của thí sinh trước thời điểm thi đồng loạt, tập trung 3 ngày. Điểm số tối đa phần thi này là 150 điểm.
Điểm số cuối cùng của thí sinh là tổng điểm của 3 phần thi.
2.1.3. Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc
04 thí sinh đạt điểm cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sau khi kết thúc Vòng loại ở mỗi bảng thi A, B, sẽ tham dự Vòng Chung kết xếp hạng toàn quốc.
- Thời gian: dự kiến ngày 19/5/2019.
- Địa điểm: Thủ đô Hà Nội.
- Gồm 02 phần thi
          + Phần thứ nhất: Kiểm tra kiến thức. Lần lượt các nhóm thí sinh theo các bảng A, B (mỗi nhóm 04 thí sinh) tham gia trả lời trên máy tính 15 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 15 giây. Mỗi câu trả lời đúng được tối đa 10 điểm, điểm số đạt được dành cho câu trả lời đúng tương ứng với thời gian thí sinh đưa ra phương án trả lời, sai không có điểm. Mỗi thí sinh được sử dụng ngôi sao hy vọng 02 lần trong suốt quá trình trả lời. Đặt ngôi sao hy vọng, đúng được nhân đôi số điểm, sai bị trừ 15 điểm. Ngôi sao hy vọng được đặt trước khi hiện câu hỏi. Điểm tối đa cho phần thi này là 180 điểm.
+ Phần thứ hai:
04 thí sinh của mỗi bảng sẽ được chia thành 02 cặp (bốc thăm ngẫu nhiên). Tại mỗi cặp đấu thí sinh sẽ bốc thăm lựa chọn 1 chủ đề trong số các chủ đề cho Ban Tổ chức thông tin trước cho thí sinh. Sau khi bốc thăm thí sinh có 02 phút để chuẩn bị. Thí sinh hùng biện chủ đề cho trước trong thời gian không quá 05 phút. Thí sinh còn lại được quyền phản biện và trao đổi trong thời gian không quá 02 phút. Kết thúc phần phản biện và trao đổi 02 thí sinh trong cặp đấu sẽ đổi vai và hùng biện về chủ đề tiếp theo. Điểm số tối đa của mỗi thí sinh là 100 điểm, trong đó 80 điểm thuyết trình và 20 điểm phản biện. Kết thúc phần thi của 06 cặp đấu, Ban Giám khảo sẽ căn cứ kết quả của các thí sinh để xếp hạng chung cuộc theo từng bảng thi. Điểm xếp hạng là điểm tổng cộng của 02 phần thi.
* Những quy định chung khi thi trực tuyến
- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký sử dụng một tài khoản và cung cấp đầy đủ, đúng các thông tin bắt buộc.
- Nghiêm cấm việc để, nhờ người khác thi hộ, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký tham gia thi, nếu bị phát hiện sẽ bị hủy kết quả thi.
- Thí sinh có thể tham gia thi vào bất cứ thời gian nào trong khung giờ mà Ban tổ chức           thông báo.
- Trong quá trình thi, Ban tổ chức không chịu trách nhiệm đối với lỗi kết nối do đường truyền mạng hoặc lỗi do thiết bị tham gia dự thi.
2.2. Bảng đội tuyển
2.2.1. Vòng thi cụm và khu vực
Vòng thi cụm được tổ chức theo 11 cụm, mỗi trận gồm 3-4 đội tuyển thi đấu đối kháng sân khấu. Trường hợp ở các cụm có số lượng đăng ký nhiều hơn 04 đội tuyển, Ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm, chia bảng thi đấu. 11 đội đạt giải nhất ở mỗi cụm sẽ tham gia vòng thi khu vực. Ba đội đạt giải Nhất của ba khu vực miền Bắc, Trung, Nam và đội đạt giải Nhì có điểm số cao nhất sẽ tham gia vòng chung kết xếp hạng toàn quốc. Vòng thi cụm, khu vực diễn ra tập trung tại 3 thành phố, cụ thể:
+ Khu vực miền Bắc: Tại tỉnh Thái Nguyên vào các ngày 03,04,05/5/2019, gồm cụm miền núi Tây Bắc bộ, cụm miền núi Đông Bắc bộ, cụm Trung du Bắc bộ, cụm Đồng bằng sông Hồng.
+ Khu vực miền Trung: Tại thành phố Đà Nẵng vào các ngày 11,12 /5/2019, gồm cụm Bắc Trung bộ, cụm Duyên hải Nam Trung bộ và cụm Tây Nguyên và cụm Đoàn trực thuộc.
+ Khu vực miền Nam: Tại thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày 04,05/5/2019, gồm cụm Đông Nam bộ, cụm Đồng bằng sông Tiền và cụm Đồng bằng sông Hậu.
* Hình thức thi Vòng thi cụm: Đối kháng sân khấu với 4 phần thi:
+ Phần 1: Dấu chân phía trước       
Mỗi đội lần lượt tham gia trả lời 05 câu hỏi theo dạng hỏi - đáp ngắn. Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi không quá 15 giây (câu hỏi được hiện trên màn hình máy tính của các đội chơi, đồng thời được người dẫn chương trình đọc lên). Trả lời đúng được 10 điểm/câu. Trả lời sai hoặc không đầy đủ đáp án sẽ không có điểm. Điểm tối đa phần thi này là 50 điểm.
+ Phần 2: Đi tìm chân lý
Mỗi đội trả lời 05 câu hỏi dạng hỏi-đáp. Mỗi câu hỏi 15 điểm. Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi từ 30- 60 giây, tùy theo độ khó và lượng đáp án cần cung cấp. Các đội giành quyền ưu tiên trả lời bằng cách ra tín hiệu chuông sau khi người dẫn chương trình đọc câu hỏi và ra hiệu lệnh “Hết”. Trả lời đúng hoàn toàn được trọn số điểm, trả lời sai hoặc chưa đầy đủ bị trừ 05 điểm. Trong trường hợp đội giành quyền ưu tiên trả lời sai hoặc chưa đầy đủ đáp án, các đội còn lại có quyền bổ sung bằng cách ra tín hiệu chuông sau hiệu lệnh của người dẫn chương trình “Mời các đội còn lại bổ sung”. Thời gian cho đội bổ sung trả lời câu hỏi từ 30- 45 giây. Mỗi câu hỏi chỉ được bổ sung 01 lần. Đội trả bổ sung trả lời đúng được 15 điểm, trả lời sai bị trừ 05 điểm. Lần trả lời cuối cùng của từng đội là thông tin được ghi nhận để đánh giá kết quả. Điểm tối đa phần thi này là 75 điểm.
+ Phần 3: Niềm tin tất thắng
Mỗi đội có 01 lần lựa chọn gói câu hỏi theo các mức 40 điểm, 50 điểm, 60 điểm (mỗi gói gồm 03 câu hỏi, mức điểm từng câu hỏi tương ứng là 10-15-15; 10-20-20; 20-20-20). Thời gian suy nghĩ và trả lời của mỗi câu hỏi từ 15-30 giây. Trả lời đúng được trọn số điểm, trả lời sai hoặc không đầy đủ đáp án sẽ không có điểm. Đội lựa chọn câu hỏi trả lời sai hoặc chưa đầy đủ, các đội còn lại giành quyền trả lời bằng cách ra tín hiệu chuông sau hiệu lệnh của người dẫn chương trình “Mời các đội còn lại bổ sung”. Thời gian cho đội bổ sung trả lời câu hỏi từ 15- 30 giây. Mỗi câu hỏi chỉ được bổ sung 01 lần. Trả lời bổ sung đúng (kể cả câu hỏi ngôi sao hy vọng của đội bạn) được 50% số điểm câu hỏi, bổ sung sai hoặc không đầy đủ đáp án sẽ bị trừ 50% số điểm câu hỏi. Lần trả lời cuối cùng của từng đội là thông tin được ghi nhận để đánh giá kết quả. Mỗi đội được đặt ngôi sao hy vọng 01 lần trước khi bắt đầu câu hỏi. Câu hỏi ngôi sao hy vọng được nhân đôi số điểm khi đội đó trả lời đúng, và bị trừ 50% số điểm của câu hỏi khi trả lời sai.
Trường hợp 2 đội cùng có số điểm dẫn đầu trận đấu, phân định đội chiến thắng bằng câu hỏi phụ.
* Hình thức thi Vòng thi khu vực: Đối kháng sân khấu với 04 phần thi:
+ Phần 1: Dấu chân phía trước
Cách thức thi giống vòng thi cụm.
+ Phần 2: Ánh sáng soi đường
Phần thi này đưa ra một khung hình ảnh được cắt thành 6-8 ô tương ứng với các câu hỏi trắc nghiệm (tùy thuộc vào số đội tuyển tham gia trận đấu). Các đội được lựa chọn thứ tự các ô để trả lời (mỗi đội có 02 lượt lựa chọn), khi chọn vào mỗi ô, hệ thống sẽ đưa ra câu hỏi với thời gian suy nghĩ và trả lời từ 30- 60 giây tùy theo yêu cầu đáp án. Trả lời đúng được 15 điểm, trả lời sai được 0 điểm. Đội lựa chọn câu hỏi trả lời sai hoặc chưa đầy đủ, các đội còn lại giành quyền trả lời bằng cách ra tín hiệu chuông sau hiệu lệnh của người dẫn chương trình “Mời các đội còn lại bổ sung”. Thời gian cho đội bổ sung trả lời câu hỏi là 20-30 giây. Mỗi câu hỏi chỉ được bổ sung 01 lần. Trả lời đúng câu hỏi bổ sung được 15 điểm, trả lời sai bị trừ 05 điểm. 
Sau khi mở các ô, các đội có 30 giây để suy nghĩ và trả lời từ khóa liên quan đến hình ảnh. Các đội tuyển có quyền trả lời từ khóa trong suốt thời gian thi phần 3; trả lời đúng được 20 điểm và kết thúc phần thi, trả lời sai được 0 điểm và dừng thi.
+ Phần 3: Nhà hùng biện tài ba
Mỗi đội có 01 lần bốc thăm lựa chọn câu hỏi để diễn thuyết trước Ban giám khảo và khán giả trong vòng 05 phút. Điểm số cho phần thi thuyết trình là 50 điểm. Thời gian thuyết trình quá 10 giây trừ 05 điểm. Kết thúc 05 phút, đội chơi có quyền đăng ký tham gia trả lời câu hỏi thử thách dạng hỏi đáp của Ban Giám khảo. Trả lời đúng được 20 điểm, trả lời sai bị trừ 20 điểm. Thời gian suy nghĩ và trả lời câu hỏi thử thách là 30 giây. Điểm số tối đa phần thi này là 70 điểm. 
+ Phần 4: Niềm tin tất thắng
Cách thức thi giống vòng thi cụm
Trường hợp 2 đội cùng có số điểm dẫn đầu trận đấu, phân định đội chiến thắng bằng câu hỏi phụ.
2.2.2. Vòng Chung kết xếp hạng toàn quốc
- Thời gian: ngày 19/5/2019.
- 04 đội tuyển thi đấu đối kháng sân khấu với 04 phần thi:
+ Phần 1: Dấu chân phía trước
Các đội tuyển tham gia trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu trả lời đúng được 05 điểm. Sai không có điểm. Ngay sau khi có hiệu lệnh của người dẫn chương trình, các đội trả lời câu hỏi bằng hình thức lựa chọn câu trả lời đúng. Mỗi câu hỏi các đội có 10 giây để suy nghĩ và trả lời.
Điểm tối đa của phần thi này là 50 điểm.
 
+ Phần 2: Ánh sáng soi đường
Ban tổ chức đưa ra một bộ hình ảnh hiển thị đồng thời trên màn hình gồm 08 hình ảnh độc lập, tương ứng với các câu hỏi dạng hỏi đáp. 08 hình ảnh là gợi ý có tính chất xâu chuỗi của câu hỏi cuối cùng của phần thi, đáp án của câu hỏi cuối cùng có số lượng ký tự nhất định. Các đội được lựa chọn thứ tự các ô để trả lời (mỗi đội có 02 lượt lựa chọn), khi chọn vào mỗi ô, hệ thống sẽ đưa ra câu hỏi với thời gian suy nghĩ và trả lời từ 30- 45 giây. Trả lời đúng được 15 điểm, trả lời sai được 0 điểm. Đội lựa chọn câu hỏi trả lời sai hoặc chưa đầy đủ, các đội còn lại giành quyền trả lời bằng cách ra tín hiệu chuông sau hiệu lệnh của người dẫn chương trình “Mời các đội còn lại bổ sung”. Thời gian cho đội bổ sung trả lời câu hỏi là 15 giây. Mỗi câu hỏi chỉ được bổ sung 01 lần. Trả lời đúng câu hỏi bổ sung được 15 điểm, trả lời sai bị trừ 05 điểm. 
Sau khi mở các ô, các đội 30 giây để suy nghĩ và trả lời câu hỏi liên quan đến hình ảnh. Các đội có quyền trả lời từ khóa trong suốt thời gian thi phần 2; trả lời đúng được 30 điểm và kết thúc phần thi, trả lời sai được 0 điểm và dừng thi.
+ Phần 3: So tài tranh biện
04 đội tuyển được bốc thăm chia thành 02 cặp đấu. Tại mỗi cặp đấu các đội sẽ bốc thăm lựa chọn 1 chủ đề trong số các chủ đề do Ban Tổ chức thông tin trước. Sau khi bốc thăm mỗi đội có 02 phút để chuẩn bị. Đại diện đội thi sẽ hùng biện trong thời gian không quá 05 phút. Đội còn lại được quyền phản biện và trao đổi trong thời gian không quá 02 phút. Kết thúc phần phản biện và trao đổi 02 đội trong cặp đấu sẽ đổi vai và hùng biện về chủ đề tiếp theo. Điểm số tối đa là 100 điểm, trong đó 80 điểm thuyết trình và 20 điểm phản biện.
+ Phần 4: Niềm tin tất thắng
Mỗi đội có 01 lần lựa chọn gói câu hỏi theo các mức 40 điểm, 50 điểm, 60 điểm (mỗi gói gồm 03 câu hỏi, mức điểm từng câu hỏi tương ứng là 10-15-15; 10-20-20; 20-20-20). Thời gian suy nghĩ và trả lời của mỗi câu hỏi từ 15-30 giây. Trả lời đúng được trọn số điểm, trả lời sai hoặc không đầy đủ đáp án sẽ không có điểm. Đội lựa chọn câu hỏi trả lời sai hoặc chưa đầy đủ, các đội còn lại giành quyền trả lời bằng cách ra tín hiệu chuông sau hiệu lệnh của người dẫn chương trình “Mời các đội còn lại bổ sung”. Thời gian cho đội bổ sung trả lời câu hỏi từ 15- 30 giây. Mỗi câu hỏi chỉ được bổ sung 01 lần. Trả lời bổ sung đúng (kể cả câu hỏi ngôi sao hy vọng của đội bạn) được 50% số điểm câu hỏi, bổ sung sai hoặc không đầy đủ đáp án sẽ bị trừ 50% số điểm của câu hỏi. Lần trả lời cuối cùng của từng đội là thông tin được ghi nhận để đánh giá kết quả. Mỗi đội được đặt ngôi sao hy vọng 01 lần trước khi bắt đầu câu hỏi. Câu hỏi ngôi sao hy vọng được nhân đôi số điểm khi đội đó trả lời đúng, và bị trừ 50% số điểm của câu hỏi khi trả lời sai.
Trường hợp 2 đội cùng có số điểm dẫn đầu trận đấu, phân định đội chiến thắng bằng câu hỏi phụ.
 
 
IV. GIẢI THƯỞNG
4.1. Bảng cá nhân
4.1.1. Giải thưởng Tuần dành cho mỗi bảng
- 01 giải Nhất trị giá 1.500.000 đồng.
- 01 giải Nhì trị giá mỗi giải 1.000.000 đồng.
- 01 giải Ba trị giá mỗi giải 500.000 đồng.
4.1.2. Giải toàn quốc dành cho mỗi bảng
- 01 giải Nhất trị giá 10.000.000 đồng.
- 01 giải Nhì trị giá mỗi giải 5.000.000 đồng.
- 02 giải Ba trị giá mỗi giải 3.000.000 đồng.
Các cá nhân đạt giải toàn quốc nhận được bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội).
4.2. Bảng đội tuyển
4.2.1. Giải vòng thi khu vực
Giải thưởng được trao cho mỗi khu vực:
- 01 giải Nhất trị giá 5.000.000 đồng.
- 01 giải Nhì trị giá 3.000.000 đồng.
- 01 giải Ba trị giá 2.000.000 đồng.
4.2.2. Giải toàn quốc
Các giải thưởng tập thể được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) và phần thưởng bằng tiền như sau:
- 01 giải Nhất trị giá 30.000.000 đồng.
- 01 giải Nhì trị giá 20.000.000 đồng.
- 01 giải Ba trị giá mỗi giải 15.000.000 đồng.
- 01 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng.
4.3. Dành cho cơ sở Đoàn
4.3.1. Cấp trường
- Đoàn trường có tỷ lệ sinh viên thi cao nhất: Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn và 10.000.000 đồng.
- Đoàn trường có tỷ lệ sinh viên thi cao thứ hai: Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn và 5.000.000 đồng.
- Đoàn trường có tỷ lệ sinh viên thi cao thứ ba: Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn và 3.000.000 đồng.
4.3.2. Cấp tỉnh
- Đoàn cấp tỉnh có tỷ lệ sinh viên tham gia thi cao nhất: Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn và 10.000.000 đồng.
- Đoàn cấp tỉnh có tỷ lệ sinh viên thi cao thứ hai: Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn và 5.000.000 đồng.
- Đoàn cấp tỉnh có tỷ lệ sinh viên thi cao thứ ba: Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn và 3.000.000 đồng.
Các đơn vị tham gia tốt hội thi và tổ chức tốt hội thi tại cơ sở, các hoạt động hưởng ứng được Ban tổ chức đề xuất tặng Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn.
V. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
- Trong quá trình tổ chức Hội thi, nếu có những vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sẽ quyết định phù hợp với tình hình thực tiễn.
- Ban Giám khảo căn cứ Thể lệ, thang điểm và những nội dung sửa đổi, bổ sung của Ban Tổ chức để thống nhất việc chấm điểm, đánh giá thí sinh qua các phần thi.
--------------------------------------

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


Chế độ giao diện đang hiển thị: Tự độngMáy TínhDi động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây