STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 59/2019/NĐ-CP 30/06/2019 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
2 34/TB-UBND 12/06/2019 Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
3 137/KH-UBND 01/04/2019 Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Đak Nông năm 2019
4 12/TB-UBND 07/03/2019 UBND huyện Cư Jút tiến hành công khai toàn bộ tài liệu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Cư Jút
5 197/QĐ-UBND 12/02/2019 Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2019 huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông với các chỉ tiêu chủ yếu như sau
6 196/QĐ-UBNĐ 12/02/2019 Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông với các chỉ tiêu chủ yếu như sau
7 2707/UBND-VP 09/10/2018 Triển khai thực hiện Công văn số: 4909/UBND-VP ngày 03/10/2018....
8 42/TB-VP 11/09/2018 Thông báo giờ giấc làm việc hành chính trên địa bàn huyện Cư Jút
9 04-HD/UBKTTW 21/03/2018 Nhiều trường hợp sinh con thứ 3 không bị xử lý kỷ luật Đảng
10 QĐ: 36/QĐ-CT.UBND 08/01/2012 Quyết định 36/QĐ-CT.UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh huyện Cư Jú
11 199/QĐ-TTg 08/02/2018 Quyết định về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực.
12 18-NQ/TW/2017 24/10/2017 Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương khoá xii một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
13 1485/2017/QĐ-UBND 10/09/2017 Quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Cư Jút của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung
14 QĐ số 22/2009/QĐ-TTg 15/02/2009 Quyết định phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020
15 02/2017/NQ-HĐND 25/07/2017 Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử đụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đăk Nông.
16 20/2017/QĐ-UBND 22/08/2017 Quyết định ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
17 23/2017/QĐ-UBND 20/11/2017 Bãi bỏ 01 văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Đắk Nông số: 34/2011/QĐ/UBND, ngày 16/12/2011
18 23/2011/QĐ-UBND 26/07/2011 Quy định về mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút cho phát thanh, truyền hình; cổng, trang thông tin điện tử; bản tin và tài liệu không kinh doanh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đăk nông
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây